Splošni pogoji poslovanja

 1. člen – OSNOVNI POJMI

Portretno fotografiranje je pojem, ki zajema fotografiranje ene osebe v studiju ali naravi.

Boudoir fotografiranje, je fotografiranje ženske ali moškega v intimnem notranjem ali zunanjem okolju, v spodnjem perilu ali brez.

Fotografiranje para, zajema portretno fotografiranje dveh oseb v notranjem ali zunanjem okolju.

Poročno fotografiranje je fotografiranje poročnega dne na točno določen dan.Fotografiranje živali, je pojem, ki zajema portretno fotografiranje živali, fotografiranje živali v gibanju (teku, skoku, lovljenju ipd.), fotografiranje živali z lastnikom, v studiju ali naravi.

 1. člen – REZERVACIJA

Svoj termin za fotografiranje lahko rezervirate preko spletnega kontaktnega obrazca, preko elektronske pošte hello.isagauvin@gmail.com, preko FB strani Isa Gauvin, lahko se pa zanj dogovorite tudi po telefonu na številki 069923157.

Pri prvem kontaktu boste vedno dobili informacijo, ali je termin za fotografiranje v okvirnem času, ko ga potrebujete, prost ali ne. Rezervacije so zaželjene vsaj 14 dni vnaprej. 

Vaš termin fotografiranja je rezerviran s plačilom are v višini 50 EUR za fotografiranja ljudi in živali Are se zaradi odpovedi fotografiranja s strani stranke ne vrača. V primeru bolezni ali višje sile je možnost dogovora za fotografiranje v nadomestnem terminu.

S plačilom are potrjujete, da ste seznanjeni s stilom fotografiranja ter ponudbo Ise Gauvin.

 1. člen – PISNA SOGLASJA

Na dan izvedbe fotografiranja je potrebno podpisati pisno soglasje o izvedbi fotografiranja in objave fotografij na socialnem omrežju Facebook ali Instagram ter na spletni strani www.isagauvin.si, izključno za v promocijske namene Ise Gauvin. V kolikor z objavo fotografij na socialnih omrežjih in spletni strani v promocijske namene ne soglašate, je potrebno doplačilo v višini 20 EUR.

 1. člen – ODGOVORNOST

Med celotnim fotografiranjem želimo zagotoviti vašo varnost ter varnost vseh drugih udeležencev fotografiranja. V kolikor so na fotografiranju prisotne mladoletne osebe, je med fotografiranjem obvezna prisotnost staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki v celoti prevzemajo odgovornost za svojo varnost, varnost svojih/-ega otrok/-a in svojih/-e živali.

Fotograf se v celoti odvezuje kakršne koli odškodninske odgovornosti zaradi dogodkov, do katerih bi lahko prišlo na fotografiranju.

 1. člen – NAROČILO STORITVE

Z naročilom storitve fotografiranja se stranka zavezuje, da je seznanjenja z izvedbo, ceno, rokom in datumom plačila ter se strinja s splošnimi pogoji. Cene storitev so objavljene v ceniku, objavljenem na običajen način na www.isagauvin.si. V primeru individualne ponudbe, specifikacijo in končno ceno dostavimo stranki po elektronski pošti.

Stranka za izvedene fotografske storitve prejme račun. Za vsa fotografiranja, z izjemo porok, je rok plačila 8 dni po izvedenem fotografiranju.

Za poročna fotografiranja se storitev fotografiranja poravna najkasneje 14 dni po izvedbi fotografiranja.

Fotograf si pridržuje pravico, da končnega izdelka – obdelanih fotografij, naročenih produktov – ne dostavi, dokler niso vse obveznosti stranke poravnane.

Poslovanje podjetja je izključno negotovinsko.

 1. člen – DISTRIBUCIJA

Fotograf v zasebni spletni galeriji postavi stranki na voljo izbor neobdelanih fotografij, iz katere si stranka izbere željeno število fotografij, skladno s cenikom. Ko stranka seznani fotografa s končnim izborom, jih fotograf obdela po umetniškem navdihu, vendar skladno z dosedanjim objavljenim delom, s katerim je stranka seznanjena. Stranka prejme le izbrane obdelane fotografije. Preostanek neobdelanih fotografij iz galerije fotograf arhivira.

Fotografije so dostavljene kot .zip datoteka s programom Wetransfer. Produkti so dostavljeni osebno ali po pošti, glede na dogovor s stranko.

Fotografije prejmete v roku 10-14 dni po fotografiranju, ter v roku 4-6 tednov po poročnem fotografiranju. V dnevu ali dveh po vsakem fotografiranju vam pošljemo galerijo za izbor fotografij. Rok za dostavo produktov zavisi tudi od poslovnih partnerjev podjetja, zato je večinoma daljši od 4 tednov.

V primeru bolezni fotografa ali drugih nepredvidljivih dogodkov, se rok za dostavo fotografij lahko podaljša.

 1. člen – POTNI STROŠKI

Fotograf opravlja fotografiranje na domu ter v naravi, za kar se obračunajo potni stroški. V radiju 40 km iz Nove Gorice se potni stroški ne obračunajo. Kilometrina nad 40km od Nove Gorice se obračuna v višini 0,38 EUR/km.

Pri paketih poročne fotografije je kilometrina vključena v končno ponudbo.

 1. člen – DARILNI BON IN POPUSTI

Če ob prejetju fotografij prejmete darilni bon ali če ste bon prejeli kot darilo, ga lahko koristite neomejeno.

Menjava darilnega bona za gotovino ni možna.

Fotograf si pridržuje pravico zahtevati doplačilo v primeru, da se je med nakupom bona in koriščenjem bona cena za predkupljeno storitev povišala.

Ob 2. in vsakem naslednjem fotografiranju ima ista stranka 10% popust na storitev fotografiranja.

Popusti se ne seštevajo. Popusti ne veljajo za akcijske cene.

 1. člen – AVTORSKE PRAVICE IN OBJAVA FOTOGRAFIJ

Fotograf si pridržuje vse avtorske pravice nad svojimi deli.

Fotograf si pridržuje pravico do objave fotografij za namene trženja po socialnih omežjih in objave referenc na spletni strani www.isagauvin.si.

Fotograf dovoljuje stranki reproduciranje fotografij za nekomercialno uporabo. Stranka si lahko fotografije shrani v elektronski obliki ter objavi fotografije v javnosti (objava na zasebnih socialnih omrežjih), ob deljenju fotografij na socialnih omrežjih pa mora obvezno navesti avtorja – @Isa Gauvin.

Fotografijam ni dovoljeno spreminjati barve, izreza, jim dodajati teksta, dodajati filtre, ali jih na kakršni koli drug način spremeniti. Vsakršno neupoštevanje bo sankcionirano z prijavo in odstanitvijo dotične fotografije.

V primeru želje po komercialni objavi je stranka dolžna fotografa obvestiti in se posebej dogovoriti za pogoje komercialne uporabe.

 1. člen – IZREDNI DOGODKI

Pridržujemo si pravico, da okviren datum fotografiranja prestavimo zaradi bolezni, slabih vremenskih razmer (v primeru fotografiranja v naravi) ali drugih dogodkov, ki jih je nemogoče vnaprej napovedati in onemogočijo običajno izvedbo fotografiranja.

V primeru višje sile (okvare strojne opreme, kraje fotografske opreme, nenamerno uničenje fotografske opreme ipd.), ki bi se pripetila med fotografiranjem, obdelovanjem fotografij ali med distribucijo fotografij, kar bi za posledico imelo, da stranka fotografij ne more prejeti, fotograf za izgubo fotografij ne odgovarja. Stranki bo v tem primeru povrnil vse, kar je do tedaj od nje za izvedbo storitve prejel.

Po tem, ko stranka prejme fotografije preko Wetransferja, je sama odgovorna za njih in njihovo hrambo. Fotograf bo originale zadržal še najmanj 14 dni po tem, ko vam je posredoval povezavo.

Fotograf vam v primeru izgube fotografij lahko ponovno posreduje fotografije preko Wetransferja, vendar pa se tovrstna storitev doplača 20 EUR.

Če fotograf ne more izvršiti fotografiranja zaradi nepredvidljivih dogodkov (bolezen, smrt v družini, zdravstvene težave, ipd.) je zavezan prestaviti fotografiranje na drug termin, ki ustreza tako stranki kot fotografu.

V primeru, da pride do nepredvidljivih dogodkov ali višje sile v primeru poročnega fotografiranja ali drugega fotografiranja, vezanega na fiksen termin, se fotograf zaveže, da bo storil vse v njegovi moči, da bo stranki zagotovil primerljivega izvajalca storitev za primerljivo ceno. V primeru, da mu to ne uspe, pa za to ne prevzema nobene odgovornosti.

V primeru nenamernega ali namernega uničenja fotografske opreme, ki ga povzroči stranka na dan fotografiranja, je le-ta obvezana nadomestiti vso uničeno fotografsko in/ali strojno opremo po cenah, ki takrat veljajo na trgu. Enako velja tudi, če se za zlonameren nastanek škode krivca na dan naročene storitve ne najde.

 1. člen – UNIKATNOST STORITVE

Fotograf bo po svojih najboljših zmožnostih uresničil pričakovanja stranke in upošteval vaše želje pri fotografiranju. Ker pa je vsaka fotografija plod lastnega znanja in trenutne kreativnosti, ne sprejemamo reklamacij vezanih na kompozicijo in tehniko fotografij. Izbor fotografij in njihova obdelava je predmet našega umetniškega navdiha, zato neobdelanih fotografij (RAW-jev) v nobenem primeru ne pošiljamo.

 1. člen – KONČNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na običajen način na spletni strani www.isagauvin.si. Stranke se z rezervacijo fotografske storitve (tako ustno, kot s plačilom are) pri Isi Gauvin zavezujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji poslovanja, ter se z njimi strinjajo.

Isa Gauvin si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.

Fotograf in stranka se dogovorita, da bosta reševala vse spore sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.

Podatki o podjetju:

Isabel Zaia Gauvin s.p,

Goriška 17a

2000 Maribor

Davčna številka: 92616011

Pravna oseba ni zavezanec za DDV.